Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sự Chuyển Hướng của Nền Kinh Tế Đức: Mở Rộng Cơ Hội cho Chuyên Gia Mỹ Latinh

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Nền kinh tế Đức đang muốn thu hút thêm chuyên gia từ Mỹ Latinh.

‘Các ngành kỹ sư, công nghệ thông tin và khoa học tự nhiên chiếm hơn 20 phần trăm trong số các bằng cấp đại học ở Brazil, Chile, Mexico và Colombia’, theo một báo cáo của Ủy Ban Mỹ Latinh của Nền Kinh Tế Đức, như báo ‘Süddeutsche Zeitung’ đưa tin.

Tại Đức, có khoảng 700.000 vị trí công việc còn trống trong các lĩnh vực này.

Khu vực này cũng hấp dẫn do sự gần gũi văn hóa với Châu Âu, đặc biệt là đối với chuyên gia, theo báo cáo định vị.”