Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tập dữ liệu chống khủng bố của Đức

TBVĐ- Quốc hội Đức (Bundestag) đã thông qua biện pháp thành lập một tập dữ liệu thống nhất chống khủng bố của CHLB Đức, lưu trữ thông tin về các đối tượng có nghi vấn liên quan đến các tổ chức và hoạt động khủng bố.

Tập dữ liệu trên được hình thành từ các thông tin tổng hợp của 38 cơ quan liên bang và tiểu bang, gồm các lực lượng tình báo, hải quan, cảnh sát liên bang, bảo vệ hiến pháp và một số cơ quan chức năng khác. Tập dữ liệu được chia làm 2 phần. Cơ quan điều tra khi có nhu cầu sẽ chỉ tra cứu được tên họ và dữ liệu nhân thân cơ bản khác của người đang bị nghi vấn, nằm trong phần 1.

Trong phần 2, phần bí mật là tổng hợp các thông tin khác như thời điểm xuất, nhạp cảnh, số tài khoản, tôn giáo, dữ liệu điện thoại và Internet, v.v Chỉ có lãnh đạo các cơ quan điều tra mới tra cứu được mục này. Việc chia tập dữ liệu làm 2 phần như vậy là để đảm bảo không vi phạm quy định phân biệt hoạt động của cảnh sát và cơ quan tình báo, đã được quy định trong hiến pháp Đức.

Hoài Nam (tổng hợp)