Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thành ngữ “mit allen Wassern gewaschen sein”

mit-allen-wassern

Thành ngữ: “mit allen Wassern gewaschen sein”

Nghĩa tiếng Đức: clever, schlau, erfahren, Ahnung haben

Nghĩa tiếng Việt: sành sỏi, khôn ngoan lõi đời, kinh nghiệm đầy mình

Thành ngữ này được sử dụng rất thường xuyên, dùng để chỉ một người va chạm nhiều nên có nhiều kinh nghiệm sống và am hiểu các mánh khóe và đường đi nước bước của một lĩnh vực nào đó, nên rất khó bị người khác qua mặt.

Nguồn gốc: Thành ngữ này xuất phát từ ngôn ngữ của người đi biển. Trước đây, chỉ những người thủy thủ mới được đi khắp nơi, đến những vùng đất xa xôi, tiếp xúc với nhiều đất nước, nền văn hóa khác nhau nên rất hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm sống.

Ví dụ: Sei vorsichtig, wenn du mit ihm verhandelst. Er ist mit allen Wassern gewaschen.

Hồng Nhung

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!