Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 19.04.2017: Amazon thay đổi điều kiện trả hàng

HÌnh minh họa: nguồn pixabay.com/

Từ hôm nay, amazon thay đổi điều kiện trả hàng. Người tiêu dùng được hưởng lợi từ thay đổi này.

Cho đến nay, điều kiện trả hàng trên amazon không thống nhất do phụ thuộc vào việc hàng được amazon chuyển trực tiếp hay do công ty bán hàng trên amazon tự chuyển. Tuy nhiên, từ ngày 19.04.2017, amazon sẽ áp dụng thống nhất điều kiện trả hàng. Theo đó, tất cả công ty bán hàng trên amazon cũng phải áp dụng quy định trả hàng như hàng được chuyển trực tiếp từ amazon, thay vì áp dụng điều kiện kinh doanh riêng và tự ấn định thời hạn và cách thức trả hàng như trước đây. Thay đổi này có lợi cho khách hàng do không phải để ý xem mua hàng ở công ty nào và điều kiện trả hàng ra sao. Sau đây là những thay đổi cơ bản:

  • Khách hàng có thời hạn 30 ngày để trả hàng mà không cần nêu lý do. Tiền mua sẽ được hoàn trả đầy đủ.
  • Đối với những mặt hàng trị giá trên 40 Euro, phí gửi trả hàng cũng được hoàn lại, nếu khách trả hàng trong vòng 14 ngày sau khi nhận.
  • Đối với giày dép, quần áo, túi xách, nếu trả hàng trong vòng 30 ngày sau khi nhận, người tiêu dùng được nhận lại cả phí bưu điện khi mua hàng và khi gửi trả hàng, không phụ thuộc vào giá mua.
  • Những mặt hàng được mua từ ngày 1.11 đến 31.12 có thể được gửi trả lại đến ngày 31.1 của năm sau.

Ngọc Chiến (theo Focus)