Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thủ hiến bang Sachsen đề xuất cắt giảm trợ cấp cho người xin tị nạn

Thủ hiến bang Sachsen ở Đức, đã đưa ra một số đề xuất gây tranh cãi về việc cắt giảm các khoản trợ cấp cho người xin tị nạn và đề xuất áp đặt giới hạn cho việc tiếp nhận người xin tị nạn.

Ông Kretschmer đã đề xuất thành lập một ủy ban phi đảng phái để thảo luận và đưa ra các đề xuất về việc cắt giảm các khoản trợ cấp cho người xin tị nạn.

Ông cho rằng việc giảm các khoản trợ cấp này và điều chỉnh chúng theo một giá trị chung châu Âu sẽ giúp duy trì một Liên minh châu Âu mạnh mẽ và các biên giới nội địa mở.

Theo ông: “Rõ ràng đây là điểm trung tâm, vì sao tất cả những người xin tị nạn từ khắp châu Âu đều muốn đến với chúng ta.”

Trước đó, Thủ hiến bang Sachsen đã ủng hộ một ngưỡng tối đa về số người xin tị nạn, áp dụng kiểm soát biên nội trong bang Sachsen và phản đối các chương trình tiếp nhận tự nguyện. Ông cũng đã đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính hơn trong việc ở trú tại Sachsen cho người tị nạn.

Theo Bild