Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tình Hình Việc Làm tại Đức: Số Người Thất Nghiệp Giảm Nhẹ vào Tháng 11

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Trong tháng 11, số người thất nghiệp tại Đức đã giảm nhẹ so với tháng trước, theo dữ liệu từ Cơ quan Lao động Liên bang Đức (Bundesagentur für Arbeit) tại Nürnberg.

Cụ thể, con số này đã giảm 1.000 người, xuống còn 2,606 triệu người.

Tuy nhiên, so với tháng 11 năm 2022, con số này lại cao hơn 172.000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 là 5,6%, giảm so với 5,7% của tháng 10. T

rái ngược với năm ngoái, khi số người thất nghiệp từ tháng 10 sang tháng 11 đã giảm 8.000 người.

Cơ quan này đã sử dụng dữ liệu tính đến ngày 13 tháng 11 cho thống kê của mình.

HN