Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sinh viên nước ngoài có nhận được tiền trợ cấp năng lượng 1 lần 200 Euro của chính phủ Đức?

Ảnh minh họa: pixabay.com

Chính phủ Đức đã thông qua một gói trợ cấp năng lượng 1 lần trị giá 200 Euro cho học sinh và sinh viên để giúp họ thanh toán các chi phí năng lượng đang tăng cao.

Từ ngày 15/3, tất cả các sinh viên đang đăng ký tại một trường đại học ở Đức đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 và đáp ứng các yêu cầu khác của Đạo luật trợ cấp năng lượng sinh viên (Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes) có thể nộp đơn xin gói trợ cấp này. Điều này cũng áp dụng cho nghiên cứu sinh.

Sinh viên nước ngoài, người đã đăng ký tại một trường đại học ở Đức và có địa chỉ cư trú hoặc thường trú tại Đức đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, có thể nộp đơn xin khoản thanh toán một lần.

Sinh viên học nghề trong các chương trình đào tạo tối thiểu 2 năm để bằng cấp chuyên nghiệp có thể nhận được khoản thanh toán một lần, nếu họ đã đăng ký tại một cơ sở đào tạo ở Đức đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 và địa chỉ cư trú hoặc thường trú của họ tại Đức vào thời điểm đó.

Với chi phí năng lượng đang tăng cao, học sinh và sinh viên tại Đức có thể giảm gánh nặng tài chính nhờ vào gói trợ cấp năng lượng trị giá 200 Euro.

Hải Phong