Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tòa án xem xét hình phạt đối với người nhận Hartz IV có vi hiến ?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Tòa án xã hội đã đệ trình lên Tòa án hiến pháp liên bang để xem xét quy định cắt giảm trợ cấp của người nhận Hartz IV của Jobcenter có vi hiến?

Một người nhận trợ cấp xã hội Hartz IV ở Erfurt đã kiện Sở lao động (Jobcenter) lên Tòa án xã hội Gotha vì bị cắt 30% tiền trợ cấp do từ chối lời mời làm việc, sau đó là 60% vì không muốn nhận thử việc.

Tòa án xã hội coi quy định cắt giảm trợ cấp của người nhận Hartz IV của Jobcenter là vi hiến. Do đó đã đệ trình lên Tòa án hiến pháp liên bang để xem xét.

Lý do đưa ra: nhà nước phải đảm bảo cho mỗi người dân một mức sống tối thiểu. Điều này là vi phạm nếu giảm hoặc cắt hoàn toàn trợ cấp của những người hưởng trợ cấp tối thiểu.

Tòa án hiến pháp liên bang đang cân nhắc mức độ phạt hiệu quả để người thất nghiệp nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động.

Phán quyết sẽ được đưa ra trong một vài tháng tới.

H.Phong