Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tranh Cãi Về Kế Hoạch Hưu Trí: Làm Việc Đến Khi Qua Đời?

Tranh Cãi Về Kế Hoạch Hưu Trí: Làm Việc Đến Khi Qua Đời?

Chủ tịch đảng Linke, Janine Wissler, đã phản đối đề xuất của CDU về việc cho phép người hưu trí làm việc mà không phải đóng thuế. Wissler cho rằng điều này sẽ buộc những người hưu trí nghèo phải làm việc đến khi qua đời thay vì được hưởng một cuộc sống hưu trí đầy đủ.

Đề xuất của CDU nhằm giảm bớt gánh nặng thuế và thủ tục hành chính cho người hưu trí muốn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, Wissler nhấn mạnh cần có một mức hưu trí tối thiểu để đảm bảo người hưu trí không phải làm việc chỉ vì cần tiền. Theo thống kê, có 680.000 người hưu trí tại Đức phải dựa vào trợ cấp xã hội.

Đảng Linke đề xuất mức hưu trí tối thiểu cao hơn mức nghèo để đảm bảo cuộc sống của người hưu trí, thay vì khuyến khích họ làm việc thêm.