Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tăng Giá Điện và Khí Đốt Năm 2024 – Làm Sao Để Tiết Kiệm?

Tăng Giá Điện và Khí Đốt Năm 2024 – Làm Sao Để Tiết Kiệm?

Giá điện và khí đốt dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2024 do sự tăng giá CO₂ và việc cắt giảm trợ cấp từ chính phủ.

Lý Do Tăng Giá

1. Tăng giá CO₂: Giá CO₂ sẽ tăng lên 45 Euro mỗi tấn từ năm 2024.
2. Cắt giảm trợ cấp: Trợ cấp cho lưới điện sẽ bị cắt giảm, dẫn đến việc tăng giá điện.

Cách Tiết Kiệm

1. Chuyển sang năng lượng tái tạo: Sử dụng năng lượng mặt trời hoặc gió để giảm chi phí điện.
2. Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng: Đổi sang các thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm tiêu thụ điện.