Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 1/3 bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang và làm xét nghiệm trong cơ sở y tế

Yêu cầu làm xét nghiệm trong bệnh viện và nhà dưỡng lão sẽ bị bãi bỏ vào ngày 1 tháng 3.

Tuy nhiên, khách thăm viếng phải vẫn đeo khẩu trang khi đến đó, trong khi nhân viên và người cư trú thì không cần.

Quy định này cũng áp dụng khi đến phòng khám bác sĩ. Tuy nhiên, các cơ sở có thể quyết định dựa trên tình hình hiện tại tại địa phương để quyết định các biện pháp bảo vệ đặc biệt cần thiết cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Ban đầu, các biện pháp bảo vệ chống dịch Covid-19 này được dự kiến ​​theo Luật bảo vệ dịch bệnh hiện hành sẽ được thực hiện cho đến ngày 7 tháng 4 năm 2023. Bộ Y tế giải thích sự nới lỏng sớm này là do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Quỳnh Trần