Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Công trình xây dựng thân thiện với môi trường sẽ nhận được hỗ trợ của chính phủ từ 1/3

Ảnh minh họa: pixabay.com

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Chính phủ liên bang sẽ tài trợ cho việc xây dựng các tòa nhà thân thiện với môi trường bằng các khoản vay có lãi suất thấp.

Tiền vay sẽ được cung cấp thông qua Ngân hàng Tái thiết (KfW) của chính phủ.

Hỗ trợ được cung cấp cho việc xây dựng mới hoặc mua chung cư mới, nếu chúng đáp ứng tiêu chuẩn Effizienzhaus 40. Sự hỗ trợ cao hơn sẽ được cung cấp cho các tòa nhà đạt các tiêu chuẩn cho các dấu chất lượng “Xây dựng Bền vững Plus” „Nachhaltiges Bauen Plus“ hoặc “Công trình xây dựng Bền vững Premium”, „Nachhaltiges Gebäude Premium“.

Các chi phí liên quan đến công trình xây dựng, các hệ thống kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết để đạt được chứng nhận bền vững đều sẽ được hỗ trợ.

Những động thái tài chính này nhằm giúp giảm lượng khí thải CO2 và tiêu thụ năng lượng, khuyến khích tính bền vững và đạt được mục tiêu về khí hậu được đặt ra.

Với tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm lên tới 750 triệu Euro, chỉ có các công trình xây dựng mới thân thiện với khí hậu sẽ được hỗ trợ.

Hải Phong