Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 2025 tiền Kindergrundsicherung sẽ thay thế cho tiền Kindergeld

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Theo một nghiên cứu của Quỹ Bertelsmann, vào năm 2021, hơn một phần năm trẻ em dưới 18 tuổi và một phần bốn thanh niên từ 18 đến 25 tuổi tại Đức đang đối mặt với nguy cơ nghèo đói. Đó là khoảng 2,9 triệu trẻ em và 1,55 triệu thanh niên trên toàn quốc.

Trong những năm qua, tình trạng nghèo đói của trẻ em tại Đức đã thu hút sự quan tâm của xã hội. Với việc thay thế Hệ thống Trợ cấp cho trẻ em hiện tại, chương trình Kindergrundsicherung (Trợ cấp Cơ bản cho Trẻ Em) được dự kiến sẽ có triển khai từ năm 2025, mang đến sự hỗ trợ mới cho các gia đình có thu nhập thấp.

Số tiền chính xác mà các gia đình sẽ nhận được trong phạm vi của Kindergrundsicherung (Trợ cấp Cơ bản cho Trẻ Em) vẫn chưa được xác định. Theo thông tin trên trang web của Hiệp hội “Trợ cấp cơ bản cho trẻ em – Hiệp hội cho cuộc sống xã hội”, dự án luật liên quan sẽ được chính thức công bố vào mùa thu năm 2023.

Tuy nhiên, đã biết rằng Trợ cấp Cơ bản cho Trẻ Em sẽ bao gồm một số khoản trợ cấp khác nhau và các khoản trợ cấp này sẽ được tổng hợp với nhau từ một số trợ cấp xã hội dành cho trẻ em như tiền trợ cấp cho trẻ em, miễn thuế cho trẻ em hoặc tiền trợ cấp cho trẻ em.

Số tiền đảm bảo tối thiểu của Trợ cấp Cơ bản cho Trẻ Em bằng số tiền trợ cấp cho trẻ em hiện tại mỗi trẻ, là 250 Euro và được điều chỉnh sau hai năm.

Ngoài ta, việc nộp đơn sẽ được thực hiện thông qua một Cổng Thông tin trực tuyến tiện lợi, giúp cho việc đăng ký trở nên dễ dàng hơn.

HN