Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ năm 2018 kéo dài thời hạn nộp khai báo thuế

Đồ họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Từ năm 2018, áp dụng thời hạn nộp khai báo thuế mới.

Từ 2018, thời hạn nộp khai báo thuế được kéo dài đến 31-7 của năm sau. Có nghĩa, đến ngày 31-7-2019 mới phải nộp khai báo thuế của năm 2018.

Nếu ủy nhiệm cho nhân viên tư vấn thuế, thời hạn này được kéo dài đến 28/29-02 của năm sau thay vì 31-12 như hiện nay.

Thời hạn nộp khai báo thuế cho năm 2017 không thay đổi, có nghĩa vẫn là ngày 31-5-2018.

H.Nam