Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tương lai của giá năng lượng ra sao sau khi Chính phủ Đức kết thúc biên pháp giới hạn giá vào 2023?

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Khi Chính phủ Đức kết thúc biện pháp giới hạn giá năng lượng vào cuối năm 2023, nhiều người lo lắng về tình hình giá năng lượng trong năm tới.

Ban đầu, chính sách này được đưa ra nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân trong khủng hoảng năng lượng, nhưng sau đó bị Tòa án Hiến pháp Liên bang coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Ute Schyns của WDR, thị trường năng lượng đã ổn định hơn, với nhiều nhà cung cấp giảm giá.

Check24 báo cáo rằng hơn 550 nhà cung cấp đã thông báo giảm giá điện và khí đốt, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. J

örg Marksteiner từ WDR dự đoán rằng giá cả sẽ không tăng đáng kể, thậm chí có thể giảm cho những người sử dụng dịch vụ cơ bản.