Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Dù Có Sự Giảm Nhẹ, Số Lượng T.a.i N.ạ.n G.i.a.o Thông ở Đức Vẫn Đáng Lo Ngại

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Mặc dù ADAC dự kiến sẽ có một sự giảm nhẹ trong số lượng người chết vì tai nạn giao thông ở Đức vào năm 2023, tổ chức này vẫn lo ngại về số lượng người chết hiện nay là quá cao.

Theo ước tính, năm 2023 sẽ chứng kiến khoảng hai phần trăm ít người chết hơn so với năm 2022, nhưng con số 2.700 người chết trong năm nay vẫn được xem là quá lớn.

Đồng thời, ADAC cũng ghi nhận sự tăng số lượng các vụ tai nạn giao thông, với dự đoán khoảng 2,5 triệu vụ được ghi nhận bởi cảnh sát, tăng khoảng ba phần trăm so với năm 2022.

Điều này làm nổi bật tình trạng an toàn giao thông đang là một vấn đề lớn cần được giải quyết.

Theo ZDF