Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Yêu cầu chung cấp phép lưu trú không thời hạn – Niederlassungserlaubnis

TBVĐ- Giấy phép định cư dài hạn (Niederlassungserlaubnis) được phép định cư vĩnh viễn ở Đức, có quyền lao động, không bị hạn chế về thời gian và phạm vi lưu trú, không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào. Yêu cầu chung cấp phép lưu trú không thời bạn theo điều §9 luật cư trú.

Hải Phong