Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Việt Nam: Chính phủ đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng để thu hút du lịch và đầu tư

Nhập cảnh Việt Nam

Chính phủ đã đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng, cho phép sử dụng một lần hoặc nhiều lần, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng lâu dài của khách du lịch quốc tế từ thị trường xa và thuận lợi cho những người nước ngoài muốn nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm và xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ vừa gửi báo cáo tới Quốc hội để tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo báo cáo, từ khi triển khai thị thực điện tử dưới hình thức thí điểm từ năm 2017 đến nay, số lượng người nước ngoài yêu cầu cấp thị thực điện tử đã tăng lên. Tuy nhiên, do thời hạn hiện tại của thị thực điện tử chỉ là 30 ngày, nên chưa thu hút được nhiều người nước ngoài hơn. Đặc biệt, những người nước ngoài có nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc khảo sát, tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam thường muốn lưu trú trong thời gian dài. Vì vậy, Chính phủ đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng, cho phép người nước ngoài nghỉ dưỡng lâu dài từ thị trường xa.

Đồng thời, quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm và xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, các trường hợp có nhu cầu đi qua nhiều quốc gia trong khu vực và quay trở lại Việt Nam để đánh giá và so sánh khả năng mở rộng đầu tư và kinh doanh.

Thay vì thời hạn 30 ngày như hiện nay, chính sách mở cửa trong việc tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam sẽ là một đòn bẩy quan trọng để thu hút du lịch, đầu tư, hợp tác doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học. Điều này là một động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế của đất nước trong hiện tại và tương lai.

HN