Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ý “khai tử” đồng xu 1 và 2 cent

28/05/2017 0

TBVĐ – Từ 01.01.2018, theo quyết định vào thứ bảy 27.05.2017 của Ủy ban ngân sách quốc gia Ý, sẽ loại bỏ đồng 1 và 2 cent. Giá cả các mặt hàng dịch vụ được […]

1 2 3 4 15