Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

6 lợi ích nổi bật của thẻ cư trú vĩnh viễn ở Đức

Người sở hữu Giấy phép định cư dài hạn ở đức sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với tư cách là thường trú nhân tạm thời. Bài viết sẽ điểm qua một số quyền lợi cơ bản của Giấy phép định cư dài hạn: