Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thời hạn, gia hạn và mức phạt khi khai thuế muộn từ năm 2019

Đồ họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Từ năm 2019 người khai thuế có nhiều thời gian hoàn thành báo cáo tổng kết thuế năm. Tuy nhiên nếu bỏ lỡ thời hạn yêu cầu sẽ tự động bị tính thêm phụ phí vì khai báo chậm.

Khai báo tổng kết thuế hàng năm là công việc không mấy ai cảm thấy dễ chịu. Vô tình hoặc cố ý không khai báo có thể sẽ bị quy thành tội „trốn, lậu thuế“ và có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Những đối tượng thuộc diện bắt buộc phải khai thuế nếu không hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ phải trả thêm phụ phí vì khai báo chậm (Verspätungszuschlag) cộng lãi suất nợ thuế. Đối với những người khai thuế năm 2019 sẽ có nhiều thời gian hơn để nộp khai báo tổng kết thuế.

Thời hạn nộp báo cáo tổng kết thuế (Steuererklärung)

Trước đây hạn chót để nộp khai báo tổng kết thuế năm cho những người thuộc diện bắt buộc khai thuế được ấn định thường là ngày 31-05 của năm sau đó. Từ 2019, những người đóng thuế có thêm hai tháng thời gian để nộp báo cáo thuế cuối năm Jahressteuererklärung. Những người tự làm khai báo thuế cho năm 2018, có thời hạn đến 31-7-2019 thay vì 31-5 như trước đây. Nếu nhờ nhân viên tư vấn nộp khai báo thuế, thậm chí có thời gian đến 28-2-2020. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn đó rơi vào ngày cuối tuần thì ngày thứ hai sau đó là hạn chót. Tuy nhiên những người khai thuế cho năm 2017 vẫn phải tuân theo thời hạn 31-05.

Hình phạt của Sở tài chính khi khai thuế muộn

Thông thường sở tài chính có đủ thông tin để xác định đối tượng nào thuộc diện phải khai báo thuế. Trường hợp không khai báo, sở tài chính sẽ có thư đích danh yêu cầu làm thủ tục này và sẽ nhắc nhở thường xuyên cho đến khi được hoàn tất. Để đảm bảo tất cả mọi người thực hiện trách nhiệm khai thuế của mình Sở tài chính sẽ quản lý chặt chẽ hơn trước. Đối với mỗi tháng nộp muộn tờ khai thuế áp dụng phạt 0,25% của số tiền thuế ấn định nhưng ít nhất là 25 Euro nhiều nhất có thể lên tới 25.000 Euro. Số tiền phạt tự động cộng thêm vào số tiền thuế phải nộp hoặc trừ đi nếu người khai thuế được nhận lại tiền khi khai thuế. Nếu thường xuyên nộp muộn có thể đối mặt với hình phạt bổ sung cộng lãi suất nợ thuế. Những đối tượng phải khai thuế bắt buộc vì lý do bất khả kháng như nhập viện…phải liên hệ với nhân viên Sở tài chính để xin gia hạn thời điểm nộp báo cáo thuế.

Những đối tượng nào thuộc diện khai thuế bắt buộc

Theo Bộ luật thuế thu nhập CHLB Đức những đối tượng sau phải khai thuế bắt buộc: – Người lao động có từ 2 công việc khác nhau và có bậc thuế 6; – Cặp vợ chồng kết hôn với bậc thuế 3 và 5, – Những người nhận hơn 410 Euro (ví dụ từ công việc kinh doanh thêm) ngoài thu nhập chính; – Nhận các chế độ thay lương ở mức cao hơn 410 Euro như lương thất nghiệp I, tiền ốm đau, tiền công việc gián đoạn Kurzarbeitergeld hoặc tiền nghỉ việc trước hoặc sau khi sinh con Elterngeld hoặc Mutterschaftsgeld; – Những người nhận Freibetrag hoặc làm việc ngắn hạn (kurzarbeiter); – Thay đổi, chuyển nhượng các khoản miễn thuế “Ausbildungsfreibetrag “, “Behinderten- Pauschbetrag” trong thẻ thuế lương các cặp vợ chồng ly hôn, ly thân hoặc có con ngoài giá thú; – Những người về hưu có thu nhập lớn hơn khoản miễn thuế cơ bản Grundfreibetrag 9000 Euro (độc thân) hoặc 18.000 Euro (cặp vợ cồng kết hôn).

Những đối tượng không thuộc diện khai thuế bắt buộc có thể tự nguyện nộp tờ khai thuế. Thời hạn để nộp khai báo tổng kết thuế năm cho những đối tượng này là 4 năm. Ví dụ một bản khai thuế cho năm 2018 có thể nộp muộn nhất cho Sở tài chính vào ngày 31-12-2022.

Trách nhiệm khai báo tổng kết thuế phụ thuộc vào các điều kiện nêu trên, với từng hoàn cảnh cá nhân và thu nhập từng thời gian. Khi cảm thấy mình không còn thuộc diện đó nữa mà vẫn nhận được yêu cầu của sở tài chính, có thể giải trình để xóa trách nhiệm khai báo thuế. Điều quan trọng là phải chắc chắn được rằng đã kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng và hoàn toàn không nhầm lẫn để không có thể bị quy vào tội „vi phạm trốn thuế, lậu thuế“. Những đối tượng thuộc diện không bắt buộc nên làm báo cáo khai thuế năm khi: Các chi phí phục vụ cho làm việc cao hơn định mức; Có những chi phí đột xuất như hiếu hỷ, ly dị, tai nạn…; phải chi cho công việc gia đình như thuê người trông trẻ, sửa chữa nhà cửa…

Hải Nam