Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Betriebskostenabrechnung: Thời hạn chủ nhà phải gửi bản hạch toán cuối năm?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Ở nước Đức có nhiều luật lệ và quy định cho người thuê nhà. Đối với chi phí phụ (Nebenkosten) khi thuê căn hộ, trong hợp đồng thuê nhà có ghi khoản người thuê nhà phải trả tiền cho nhiên liệu hàng tháng trước.

Hàng năm, sau khi nhận các hóa đơn chi trả cả năm cho căn hộ thuê chủ nhà sẽ tính toán và gửi bản hóa đơn thực tế (Betriebskostenabrechnung) những phụ phí người thuê nhà đã sử dụng trong năm đó.

Hạch toán phụ phí, thời hạn một năm. Người cho thuê phải hạch toán phụ phí với người thuê chậm nhất 1 năm cho năm trước đó.

Nếu chậm trễ, người thuê nhà có quyền từ chối trả tiền phụ phí bổ sung (Nachzahlungen), trừ khi không có lỗi trong việc chậm trễ đó.

Người thuê cũng vậy, chỉ được phép khiếu nại về hạch toán phụ phí trong vòng một năm.

Nếu hợp đồng quy định thời hạn tính hạch toán theo năm thì để tính toán phụ phí năm 2019 (Nebenkostenabrechnung), tới ngày 31.12.2020 người thuê phải nhận được bản tính của chủ nhà.

Trung Hiếu