Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Châu Âu lập kỷ lục về sản lượng điện gió

Ảnh: Trung Hiếu

Ngành điện gió tại châu Âu đã lập được kỷ lục với sản lượng điện lên tới 2.128GWh, đáp ứng được 22,7% nhu cầu tiêu thụ điện, tương đương với việc cung cấp điện sinh hoạt cho 160 triệu hộ gia đình và có thể đáp ứng tới 61% nhu cầu điện công nghiệp.

Theo Hiệp hội Điện gió châu Âu, hai quốc gia Đức và Pháp dẫn đầu về sản lượng điện gió. Tại Đức, các turbine gió đã sản xuất được 925,3GWh, tương đương 60,1% lượng tiêu thụ, trong khi con số này của Pháp là 218 GWh, tương đương 14,6% nhu cầu.

Theo Phương An / sggp.org.vn