Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chi Tiêu Tiêu Dùng tại Đức Năm 2022: Tăng Mạnh Hơn Lạm Phát

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bối cảnh thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế Đức đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt: sự tăng vọt của chi tiêu tiêu dùng trong năm 2022, vượt trội so với tỷ lệ lạm phát.

Với việc dần gỡ bỏ các hạn chế do dịch bệnh, người dân Đức đã tăng cường chi tiêu trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang, chi tiêu tiêu dùng trung bình của các hộ gia đình tại Đức đã đạt mức 2.846 Euro mỗi tháng. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể, với mức tăng 8,5% so với năm 2021.

Sự gia tăng này còn đặc biệt ấn tượng khi so sánh với tỷ lệ lạm phát. Trong khi giá tiêu dùng tăng trung bình 6,9% trong năm, chi tiêu của người dân lại tăng mạnh hơn, phản ánh một sự thích nghi nhanh chóng và mạnh mẽ của người tiêu dùng Đức trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Đặc biệt, chi tiêu cho giao thông và nhà ở tăng mạnh trước sự tăng vọt của giá năng lượng.