Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ nhà và trách nhiệm trong việc đưa ra lý do tăng giá thuê nhà

Tăng giá thuê nhà luôn là một vấn đề nhạy cảm và có thể tạo ra sự bất đồng giữa chủ nhà và người thuê. Tuy nhiên, theo pháp luật, việc này không phải là tự do hoàn toàn của chủ nhà. Theo điều § 558a BGB, mọi quyết định tăng giá thuê đều phải được giải thích rõ ràng.

Bảng giá thuê – Công cụ quan trọng trong việc xác định giá: Một trong những lý do thường được chủ nhà đưa ra là sự thay đổi trong bảng giá thuê hiện hành. Điều này thường phản ánh sự tăng giá chung cho các căn hộ tương tự. Thú vị hơn, bảng giá thuê không cần thiết phải được gửi kèm cho người thuê, miễn là họ có thể truy cập nó thông qua các cơ quan chính phủ hoặc trang web chính thức của thành phố.

Bảng giá thuê 2023 – Một bước tiến mới: Từ năm 2023, mỗi thành phố có dân số trên 50.000 người sẽ phải công bố một bảng giá thuê chính thức, như quy định tại § 558c Abs. 4 BGB. Dù có sự linh hoạt trong việc biên soạn, mỗi bảng giá thuê thường dựa trên năm xây dựng và được chia thành ba mức giá: thấp, trung bình và cao.

Đối với những ai đang thuê hoặc đang cân nhắc thuê một căn hộ, việc nắm vững thông tin về bảng giá thuê và lý do tăng giá không chỉ giúp bạn bảo vệ quyền lợi, mà còn giúp bạn lập kế hoạch tài chính hiệu quả hơn.

HN