Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cơ quan xác nhận nợ nần (Schufa)

TBVĐ- Trong nhiều thủ tục mua bán trả góp hay vay tín dụng, khách hàng phải ký giấy cho đối tác kiểm tra Schufa.

Schufa Holding AG (tên gọi tắt SCHUFA, tên cũ: SCHUFA e.V. -Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung: Tổ chức bảo vệ dịch vụ tín dụng phổ thông) chính là văn phòng kiểm tra khả năng tín dụng tư nhân (nợ nần) duy nhất tại Đức, có trụ sở chính ở Wiesbaden, được ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác hỗ trợ.

Nhiệm vụ chính của SCHUFA là bảo vệ các bạn hàng (ngân hàng và các tổ chức tín dụng) trước rủi ro khi cho khách vay tín dụng, bằng cách xác nhận nợ nần của người vay. Ngoài ra Schufa cũng cho rằng việc này đồng nghĩa với sự bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng nợ quá khả năng thanh toán. Hiện nay Schufa đang lưu giữ 433 triệu thông tin cá nhân của 65 triệu người, chiếm khoảng 3 / 4 tổng số người đang sinh sống ở Đức. Hàng năm tổ chức này giải quyết và trả lời hơn 77 triệu câu hỏi về các vấn đề liên quan đến khả năng tín dụng nợ nần của cá nhân, trong số đó có khoảng 1 triệu câu hỏi từ các cá nhân yêu cầu tìm hiểu thông tin về bản thân đang lưu ở đây. Với 709 nhân viên, Schufa đạt mức doanh thu khoảng 76 triệu Euro.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân:

Các thông tin về cá nhân được lưu xuất phát từ thông tin khách hàng của ngân hàng và các đối tác bạn hàng của Schufa, với sự đồng ý của khách hàng. Ngoài ra, tập hợp thông tin ở đây cũng được bổ sung thêm bằng dữ liệu từ các nguồn thông tin công khai (ví dụ danh sách người phá sản, nợ nần từ các tòa án địa phương), không cần sự đồng ý của đối tượng.

Trong trường hợp đã có sự đồng ý của khách hàng (Einwilligung) Schufa sẽ lưu các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hiện nay và trước kia, thông tin liên quan đến các hợp đồng đã thực hiện thành công (được gọi là các dấu hiệu tích cực: „Positivmerkmale“) cũng như thông tin về vi phạm hợp đồng và các biện pháp cưỡng bức thi hành án của tòa án („Negativmerkmale“: các dấu hiệu tiêu cực).

Các dữ liệu cá nhân có nội dung cụ thể, được chia thành 4 mảng Dữ liệu liên lạc, Dữ liệu hợp đồng, Trục trặc trong thanh toán và các thông tin công khai như sau:

A. Dữ liệu liên lạc:

– Họ, tên, Ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ hiện nay và địa chỉ cũ

B. Nội dung, hình thức và các điều kiện từ các hợp đồng đã có:

– Hợp đồng vay Tín dụng, hợp đồng trả dần kiểu Leasing với mức tiền và thời gian vay.

– Thông tin mở tài khoản Girokonto.

– Thông tin thẻ tín dụng đã cấp.

– Thông tin tài khoản liên lạc Telekommunikation.

– Tài khoản khách hàng kinh doanh.

C. Thái độ thanh toán không đúng mức của khách hàng:

– Các hóa đơn đòi nợ không tranh chấp, đã đến kỳ hạn trả, đã cảnh cáo đúng luật.

– Các khoản nợ đã được tòa án quyết định

– Vi phạm các quy định sử dụng tài khoản

D. Các thông tin công khai:

– Giấy cam kết có tuyên thệ (eidesstattliche Versicherung) từ danh sách cá nhân nợ (Schuldnerverzeichnis)  của  tòa án.

– Lệnh bắt giam để cam kết tuyên thệ

– Đơn đề nghị / mở thủ tục phá sản (privates Insolvenzverfahren – Privatkonkurs)

– Quyết định bác bỏ, đình chỉ thủ tục phá sản tiêu dùng (Verbraucherinsolvenzverfahren) Thông tin về thu nhập hoặc số liệu cụ thể về tài khoản không bị lưu.

Xóa dữ liệu:

Các thông tin nợ nần lưu tại Schufa sẽ được xóa sau 3 năm kể từ thời điểm thanh toán. Đối với các khoản nợ dưới 1000 Euro, thông tin này được xóa sau 1 tháng. Các thông tin tương tự của các đối tượng chưa đến tuổi trưởng thành (Minderjährige) sẽ được xóa ngay sau khi trả nợ.

Tìm hiểu thông tin về bản thân:

Theo bộ luật bảo vệ dữ liệu cá  nhân (Bundesdatenschut- zgesetz), mỗi người dân đều có quyền tìm hiểu và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác về bản thân mình được lưu tại Schufa. Tuy nhiên văn phòng Schufa chỉ cung cấp các thông tin miễn phí nếu khách hàng không cần văn bản (hỏi trực tiếp hoặc điện thoại). Người có nhu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản trực tuyến có thể đăng ký (phí đăng ký một lần 7,8 Euro) tại Verbraucherportal của Schufa. Sau khi đăng ký và kiểm tra thông qua thủ tục „PostIdent Verfahren“, người ta có thể tự tìm hiểu các thông tin về bản thân lưu tại đây.

Những người sử dụng Portal nói trên có thể đăng ký (kèm phí) để nhận thư điện tử hoặc tin nhắn SMS thường xuyên thông qua dịch vụ UpdateService của Schufa. Một khả năng khác dành cho những người đã đăng ký Portal là văn bản trích lục thông tin lưu tại Schufa, không kèm thông tin của đối tác, với mục đích tạo tin tưởng mà không lộ các thông tin cần giữ bí mật.

Thay đổi dữ liệu không chính xác:

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân lưu tại SCHUFA có lỗi, nhất là các địa chỉ và các mục thông tin lưu đã cũ, người dân có thể liên lạc với văn phòng SCHUFA hoặc trung tâm dịch vụ người tiêu dùng (Verbraucherservicezentrum) tại Hannover, yêu cầu sửa đổi thông tin theo các điều khoản bắt đầu từ điều 33 Bộ luật bảo vệ dữ liệu. Trong một thời hạn quy định, SCHUFA có trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của thông tin là đúng hay sai. Quá thời hạn vẫn chưa hoàn thành thủ tục này, bắt buộc phải khóa bộ dữ liệu của khách cho tới lúc vụ việc được xác minh xong.

Giới chuyên môn đánh giá rằng bên cạnh động thái này, người ta cũng nên song song yêu cầu đối tác của SCHUFA (ví dụ như ngân hàng) phải có thủ tục rút lại các thông tin không chính xác, đồng thời chịu trách nhiệm về hậu quả do các thông tin này gây ra. Căng thẳng nhất, nếu như SCHUFA không xóa hoặc ngân hàng không rút lại thông tin sai, dẫn đến thiệt hại hoặc khả năng bị thiệt hại (ví dụ khi vay tiền mua nhà), cần viện đến luật sư nhờ tòa án giải quyết can thiệp.

Hoài Nam (tổng hợp)

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!