Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Học thành ngữ, tục ngữ Đức qua hình ảnh, nguồn gốc

Thành ngữ (Redewendung) là sự kết nối của nhiều từ thành một cụm từ cố định mà nghĩa thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên.

Tục ngữ (Sprichwort) là câu nói hoàn chỉnh, ngắn gọn, súc tích, thường mang nội dung khuyên nhủ hay phản ánh kinh nghiệm sống.

Trong mỗi ngôn ngữ, thành ngữ, tục ngữ là kho tàng từ vựng vô tận và đóng một vai trò quan trọng giúp cuộc giao tiếp trở nên sinh động hơn. Khi học ngoại ngữ, thành ngữ, tục ngữ không chỉ giúp tăng vốn từ vựng, mà còn giúp hiểu thêm về văn hóa, cách suy nghĩ của người bản xứ. Do đó, đối với nhiều người, thành ngữ, tục ngữ vừa là một thử thách, vừa là một niềm đam mê. Chắc chắn người bản xứ sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên, khi chúng ta kết hợp thành ngữ, tục ngữ trong văn nói và viết. Giống như trong tiếng Việt, kho tàng thành ngữ, tục ngữ tiếng Đức cũng rất phong phú. Thời báo Việt Đức xin giới thiệu đến độc giả một số câu thành ngữ, tục ngữ thông dụng nhất qua hình ảnh, kèm nguồn gốc và cách sử dụng:

alles-in-butter “Alles in Butter”

mit-allen-wassern“mit allen Wassern gewaschen sein”

fur-jemanden-die-hand-ins-feuer-legen_s
das-schwarze-schaf-sein_s

Hồng Nhung

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!