Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Định mức hành lý miễn thuế khi nhập cảnh Việt Nam

Những hình ảnh thường thấy trên các chuyến bay từ Đức vầ Việt Nam của mọi người khi về thăm gia đình. Ảnh: Bảo Quốc

TBVĐ- Khi nhập cảnh ở Việt Nam, theo Điều 3 Quyết định 21/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh như sau:

  1. Rượu, đồ uống có cồn : a) Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít; b) Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít; c) Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít. Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 01 (một) lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.
  2. Thuốc lá : a) Thuốc lá điếu: 200 điếu; b) Xì gà: 100 điếu; c) Thuốc lá sợi: 500 gam.
  3. Định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi.
  4. Đồ dùng cá nhân: số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.
  5. Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa quy định tại các Khoản 1, 2, và 4 Điều này (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện): Tổng trị giá không quá mười triệu đồng Việt Nam.

H. Nam