Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hải quan có thêm quyền lực: Chống lại điều kiện làm việc bóc lột

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Luật mới nhằm bảo vệ người lao động khỏi mức lương thử việc rẻ mạt, bóc lột lao động, lao động chui và lạm dụng trợ cấp xã hội.

Trước đây, chống lại điều kiện làm việc bóc lột chưa phải trọng tâm của các nhân viên kiểm tra lao động chui.

Sắp tới, sau khi được mở rộng quyền lực, Hải quan sẽ tập trung kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên xem có hợp lý không và mức lương trả có thỏa đáng không.

Qua đó nhằm chống lại tình trạng người lao động phải sống trong những căn hộ quá tải với mức giá thuê cắt cổ hoặc sống tại những nơi dành cho người vô gia cư.

Để đảm bảo điều kiện sống tối thiểu, đặc biệt là đối với lao động nước ngoài, nhân viên hải quan có quyền kiểm tra thỏa thuận trong hợp đồng về nơi ăn ở và có quyền vào kiểm tra nơi ở của họ.

H.Nhung