Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hiện đại hóa khai thuế Steuermodernisierungsgesetz

Từ năm 2017, người đóng thuế sẽ nộp báo cáo thuế Steuererklärung thông qua chương trình khai thuế trực tuyến Elster (hoặc SteuerSparErklärung).

Sau khi điền vào mẫu Steuererklärung, người khai thuế không phải bổ sung hồ sơ qua bưu điện, mà chỉ nộp khi Sở Tài chính yêu cầu. Cả mẫu báo cáo thuế khai sẵn (vorausgefüllte Steuererklärung) cũng tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, thông qua Elster, chỉ một phần các dữ liệu quan trọng đối với báo cáo thuế được tiếp nhận như tên, địa chỉ, thông tin về thuế lương do chủ lao động cung cấp, chứng nhận đóng bảo hiểm hưu trí, chứng nhận đóng phí bảo hiểm y tế, chăm sóc và khoản bảo hiểm tự đóng Vorsorgeaufwendungen. Có nghĩa, thiếu mất phần quan trọng nhất, chính là tất cả các dữ liệu giúp tiết kiệm thuế như chi phí giúp việc nhà, tiền quyên góp, các khoản chi đặc biệt khác, chi phí ốm đau, chi phí điều trị Kurkosten, và các khoản chi phí bất thường khác, chi phí tư vấn thuế, chi phí Werbungskosten. Khi đó, phải sử dụng báo cáo thuế khai sẵn để điền các thông tin này. Mục đích của quy định mới là giảm thời gian xử lý Steuererklärung từ trung bình 40 xuống còn tối đa 10 ngày. Khác với dự định ban đầu, người khai thuế không bắt buộc phải sử dụng Elster, mà vẫn có thể khai Steuererklärung trên giấy. Tất nhiên, mục tiêu lâu dài vẫn là khai thuế trực tuyến hoàn toàn.

Hệ thống phát hiện vấn đề Risikomanagementsystem (RMS): Thông qua khai thuế trực tuyến, có thể kiểm tra độ tin cậy dữ liệu đơn giản, nhanh chóng hơn bằng máy tính. Hiện nay, có 30% Steuererklärung được kiểm tra bằng máy tính, trong tương lai gần có thể tăng lên 80%. Chỉ những trường hợp đặc biệt nhân viên tài chính mới can thiệp. Kéo dài thời hạn khai thuế: Những người khai thuế bắt buộc và không có tư vấn thuế hay không được Hội hỗ trợ thuế lương Lohnsteuerhilfeverein  giúp  đỡ mà tự làm một mình, thời hạn nộp Steuererklärung được kéo dài thêm hai tháng, có nghĩa đến ngày 31.7 của năm tiếp theo. Nếu nhờ giúp đỡ, hạn định trên thậm chí được kéo dài đến ngày 28.2 của hai năm tiếp theo. Ví dụ, thời hạn nộp Steuererklärung cho năm 2017 là ngày 28.2.2019. Tuy nhiên, Sở Tài chính có quyền đưa ra các thời hạn riêng khác. Đến một số thời hạn nhất định, nhân viên tư vấn thuế và Hội hỗ trợ thuế lương được phép nộp một phần khai báo thuế.

Khi nộp Steuererklärung chậm: Quy định đóng 25 Euro cho mỗi tháng nộp muộn khai thuế Steuererklärung, cho phép tương đối hóa. Có phải nộp phạt hay không, hoàn toàn do nhân viên thuế vụ quyết định. Do đó, có thể tiết kiệm tiền nếu thân thiện, tạo ấn tượng tốt. Nhìn chung, chỉ phải nộp phạt khi phải trả thêm tiền thuế.

Thời gian liên hệ được rút ngắn: Hiện đại hóa phương thức khai thuế cũng đồng nghĩa hiện đại hóa cách thức liên hệ giữa nhân viên tài chính và người đóng thuế. Sắp tới, các thông báo như quyết định khiếu nại, quy phạm kiểm tra và các hồ sơ khác cũng có thể được chuyển điện tử.

Thời gian chuyển giao dài: Hạ viện đã thông qua luật này và được áp dụng từ năm 2017. Có nghĩa, quy định mới này áp dụng sớm nhất cho Steuererklärung của năm 2017, được nộp năm 2018.

Nguyên nhân: Tháng 12.2015, Chính phủ Liên bang đã thông qua Dự luật hiện đại hóa khai thuế. Tuy nhiên, phải điều chỉnh phương thức này để thích hợp với các phương tiện liên lạc hiện đại ngày nay, tối ưu hóa các hoạt động IT trong Sở Tài chính và cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho người dân. Hiện Luật còn phải đợi Thượng viện thông qua vào giữa tháng này.

Thanh Thành (tổng hợp)

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!