Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Không chia cắt các gia đình người tị nạn

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Một gia đình bố mẹ và con cái thực sự cần sống cùng nhau không thể tách rời, do đó trong tương lai hoặc tất cả đều phải trục xuất hoặc không ai. 

Một gia đình người tị nạn cùng 2 con nhỏ từ Afghanistan đến Đức năm 2015. Đơn tị nạn của gia đình này đã bị bác bởi Cục liên bang về di cư và người tị nạn, tuy nhiên việc trục xuất không thành công.

Sau khi xét lại ở Tòa án hành chính ở Bautzen, lệnh cấm trục xuất được áp dụng đối với người vợ và 2 con.

Người chồng với sức khỏe tốt có thể bị trục xuất một mình nhưng trong trường hợp này người bố hoàn toàn được pháp luật bảo vệ vì những đứa trẻ có nguy cơ chia tách khỏi cha mẹ chúng.

Vụ này đã được thay đổi tại Tòa án hành chính liên bang ở Leipzig (Az: BVerwG 1 C 45,18).

Điều kiện tiên quyết, một gia đình bố mẹ và con cái thực sự cần sống cùng nhau không thể tách rời, do đó trong tương lai hoặc tất cả đều phải trục xuất hoặc không ai.

Hải Phong