Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Luật BKA được thông qua

Hạ viện (der Deutsche Bundestag) và Thượng viện (der Bundesrat) đã thông qua bộ luật về việc phòng ngừa các nguy cơ khủng bố quốc tế thông qua cục hình sự liên bang (Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt, được gọi tắt là Bộ luật BKA) vốn gây tranh cãi suốt năm trước.

Bộ luật đã được chỉnh đổi sau ngày 28.11.2008, khi Thượng viện, đại diện cho các tiểu bang không thống nhất dự luật, có nội dung chính sau:

Phòng chống nguy cơ (GEFAHRENABWEHR): Bộ luật BKA quy định quyền hạn và trách nhiệm của cục hình sự liên bang trong công tác phòng chống nguy cơ khủng bố quốc tế, trong các trường hợp ở mức độ liên quan toàn quốc, hoặc vượt qua quyền hạn của cảnh sát tiểu bang hoặc và được chính quyền tiểu bang yêu cầu. Bộ luật mới cũng gạch bỏ quy định cho phép BKA được khám xét trực tuyến máy tính cá nhân (Onlinedurchsuchung) trong trường hợp khẩn cấp, chi tiết bị tranh cãi nhiều nhất. Điều này có nghĩa là bất kỳ động thái kiểm tra trực tuyến máy tính cá nhân nào đều phải có quyết định của tòa án. Quy định trên có hiệu lực đến năm 2020.

Bảo vệ mảng thông tin cá nhân (PRIVATER KERNBEREICH): Phải chấm dứt việc theo dõi đối tượng, nếu như xâm phạm đến mảng cá nhân của họ (Kernbereich des Privatleben). Phải xóa các thông tin thu được (băng, hình) liên quan đến mảng riêng tư này và không được phép sử dụng các kết quả điều tra. Trường hợp không xác định các thông tin có thuộc mảng riêng tư hay không, cơ quan điều tra cần phải trình tòa án xin quyết định.

Thu băng, chụp ảnh (AKUSTISCHE UND  OPTISCHE WBERWACHUNG): Để thực hiện các nhiệm vụ của mình, cục hình sự liên bang BKA được phép bí mật theo dõi và quay băng, chụp ảnh, thu băng tiếng các đối tượng đang bị nghi ngờ. BKA cũng có quyền hạn khai thác các thông tin liên lạc như điện thoại, điện thoại di động của nghi phạm.

Quyền hạn khẩn (EILKOMPETENZ): Áp dụng quyền hạn khẩn theo yêu cầu của giám đốc hoặc phó cục hình sự hoặc tòa án. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan điều tra được phép tiến hành các biện pháp cần thiết và xin quyết định của tòa án ngay sau đó.

Sử dụng thông tin của các cơ quan khác trong điều tra chọn lọc (RASTERFAHNDUNG): Đối với các nguy cơ nghiêm trọng, cục hình sự BKA được phép  yêu cầu cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân.

Khám nhà (WOHNUNGSDURCHSUCHUNG): Dưới một số điều kiện nhất định, cục hình sự liên bang BKA được phép khám nhà nghi phạm ngay cả khi người này không đồng ý.

Quyền từ chối phỏng vấn (GEHEIMNISTRÄGER): Hạn chế quyền được phép từ chối không trả lời. Không áp dụng quy định đó đối với phóng viên, bác sỹ và luật sư (trừ luật sư bào chữa hình sự). Nghị sỹ quốc hội, cha đạo và người bào chữa hình sự có quyền từ chối trả lời vô điều kiện (không hạn chế).

Sử dụng điệp viên (V-LEUTE): Cục hình sự liên bang BKA được phép sử dụng điệp viên (V-Leute) trong công tác điều  tra.

(Hoài Nam tổng hợp)