Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Một số thay đổi trong luật bảo vệ bà mẹ (Mutterschutzgesetz) từ 2018

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Những phụ nữ lao động hưởng lương khi có mang sẽ được luật pháp bảo vệ.

Ở Đức những nữ lao động khi có mang và nghỉ làm việc chuẩn bị sinh con, trong khuôn khổ chương trình “bảo vệ bà mẹ” (Mutterschutz) sẽ nhận từ quỹ bảo hiểm (Ví dụ AOK) khoản tiền thay lương phụ thuộc vào thu nhập trước đó (Mutterschaftsgeld: Tiền nghỉ trước khi sinh con).

Cho đến nay, chỉ những phụ nữ có hợp đồng lao động hay tự hành nghề mới có tiêu chuẩn xin nghỉ thai sản.

Từ 1-1-2018, cả học sinh, sinh viên và thực tập sinh cũng có tiêu chuẩn nghỉ thai sản 6 tuần trước khi sinh và 8 tuần sau khi sinh.

Đối với con bị thật nguyền, thời hạn này tăng từ 8 tuần lên 12 tuần. Những đối tượng này được phép tự quyết định có nghỉ thai sản và miễn tham gia các buổi học bắt buộc.

T.Quỳnh