Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiền nghỉ đẻ Mutterschaftsgeld

Hỏi:

ba bau Trong thời kỳ mang thai, tôi thay đổi chỗ làm việc tới 3 nhà hàng, và có những tháng cùng lúc làm tới 2 nhà hàng. Vậy xin hỏi tiêu chuẩn tiền nghỉ đẻ được tính như thế nào? Tôi phải làm những thủ tục gì? ([email protected])

Trả lời:

Tiền nghỉ đẻ Mutterschaftsgeld được bảo hiểm nhà nước cấp cho người mang thai trước thời gian nghỉ Schutzfrist, tức trước khi sinh 6 tuần và sau sinh 8 tuần (12 tuần đối với trường hợp sinh non hay sinh nhiều con). Có thể đệ đơn xin Mutterschaftsgeld sớm nhất 7 tuần trước ngày dự sinh, do giấy chứng nhận y khoa chỉ được cấp sớm nhất một tuần trước thời gian nghỉ Schutzfrist.

Đối tượng và điều kiện nhận Mutterschaftsgeld:

Mutterschaftsgeld chỉ cấp cho những phụ nữ đóng bảo hiểm y tế nhà nước tự nguyện hay bắt buộc. Các điều kiện khác:

– Phải đang có hợp đồng lao động hay làm việc tại nhà (Heimarbeit)

– Chủ lao động chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp trong thời gian mang thai

– Nếu bắt đầu hợp đồng lao động sau khi nghỉ Schutzfrist, sẽ được hưởng Mutterschaftsgeld từ thời điểm bắt đầu hợp đồng, nếu vào thời điểm đó người mang thai đang đóng bảo hiểm nhà nước.

Những người đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, những người tự hành nghề chỉ được nhận Mutterschaftsgeld khi có tiêu chuẩn nhận tiền nghỉ ốm Krankengeld. Khi đó, Mutterschaftsgeld được cấp đúng bằng tiền Krankengeld.

Mức tiền nghỉ đẻ

Mức tiền nghỉ đẻ bằng tiền lương netto trung bình của 3 tháng trước khi nghỉ đẻ. Nếu tính lương theo tuần, tương đương 13 tuần trước khi bắt đầu thời gian Schutzfrist trước khi sinh. Qũy bảo hiểm trả tối đa 13 Euro/ngày.

Nếu lương netto trung bình của người mang thai vượt quá 13 Euro/ngày (lương hàng tháng nhiều hơn 390 Euro), chủ lao động phải trả phần chênh lệch. Quy định này áp dụng cho cả lao động thu nhập thấp, khi lương netto quá 390 Euro/tháng.

Mutterschaftsgeld của Cơ quan quản lý bảo hiểm Liên bang Bundesversicherungsamt

Những người lao động đóng bảo hiểm tư nhân hay hưởng bảo hiểm theo chồng, nhận được tối đa tổng cộng 210 Euro Mutterschaftsgeld. Cơ quan trả tiền nghỉ đẻ (Mutterschaftsgeldstelle) thuộc Bundesversicherungsamt chịu trách nhiệm cấp tiền. Thông tin và mẫu đơn có thể tải về từ trang web của Bundesversicherungsamt.

Thu nhập trong trường hợp không thể đi làm (Mutterschutzlohn)

Nếu trước hay sau khi hết thời gian Schutzfrist, người lao động phải nghỉ làm hay làm bán thời gian hoặc bị chuyển sang làm công việc khác, do môi trường làm việc không thích hợp cho người mang thai (nhiều chất độc hại, bụi hay khí ga) hoặc bác sĩ chỉ định cấm đi làm để an toàn cho sức khỏe mẹ và con, mức lương vẫn không bị ảnh hưởng. Khi đó, họ vẫn nhận được mức lương ít nhất bằng lương trung bình của 3 tháng gần nhất (trong trường hợp trả lương theo tháng) hoặc 13 tuần gần nhất (nếu tính lương theo tuần) trước khi mang thai.

Trúc Quỳnh (Tổng hợp)

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!