Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Năm 2023: Gia Tăng Các Vụ Tấn Công Vào Người Tị Nạn Ở Đức

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall-E 3

Trong năm 2023, Đức đã chứng kiến một làn sóng đáng lo ngại của các vụ tấn công vào người tị nạn và nơi ở của họ, một hiện tượng đáng báo động đang diễn ra ngày càng gia tăng.

Theo thông tin từ chính phủ liên bang, số vụ tấn công này đã tăng mạnh so với năm 2022, đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn và bảo vệ quyền lợi cho nhóm người dễ bị tổn thương này.

Trong chín tháng đầu năm 2023, đã có tổng cộng 1,515 vụ tấn công ghi nhận, vượt qua con số 1,371 vụ của cả năm 2022. Đáng chú ý, 30 trường hợp trong số đó là các vụ tội phạm có động cơ chính trị, trong đó có ba vụ tấn công bạo lực. Hầu hết những hành động này đều liên quan đến các phần tử cực hữu.

Những vụ tấn công chủ yếu xuất phát từ các nhóm cực hữu, với 375 trên tổng số 417 vụ được xác định. Điều này cho thấy một sự gia tăng đáng lo ngại trong hoạt động của các nhóm cực đoan và sự lan rộng của chủ nghĩa dân tộc và xenophobia. Đồng thời, 55 vụ tấn công khác được phân loại là bạo lực, làm tăng thêm lo ngại về an ninh và sự an toàn của cộng đồng người tị nạn.

HN