Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người có giấy phép cư trú tại Đức mang hộ chiếu Việt Nam mẫu mới có được nhập cảnh Đức?

Hôm 27/07/2022, trang web của đại sứ quán Đức ở Việt Nam thông báo những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam màu xanh tím than theo mẫu mới có số serial bắt đầu bằng chữ „P“ sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực loại C hoặc D để nhập cảnh Đức.

Giới chức Đức cảnh báo người đã được cấp visa trong hộ chiếu mẫu mới không đến nước này vì „nguy cơ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới“.

Phòng lãnh sự thuộc Tổng lãnh sự quán Đức tại TP HCM cho biết người mang hộ chiếu mới sẽ không thể đến Đức hoặc quá cảnh ở mọi sân bay Đức do vấn đề „thiếu dữ liệu“.

Người mang hộ chiếu mới đều không thể đến Đức để du lịch hoặc làm việc bằng thị thực C từ bất kỳ nước nào trong khối Schengen.

Tuy nhiên, người có giấy phép cư trú hoặc thị thực D của một nước trong khối Schengen vẫn được quá cảnh tại Đức để đến nước cấp visa, dù mang hộ chiếu mẫu mới.

Theo thông báo của cảnh sát liên bang Đức, những nước thuộc khối Schengen khi cấp thị thực ngắn hạn cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới phải loại Đức ra khỏi khu vực hiệu lực của thị thực. Những người mang hộ chiếu cũ (màu xanh) không bị ảnh hưởng.

Hải Phong