Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người dân Đông đức về hưu sớm hơn Tây đức

Ảnh: Trung Hiếu

TBVĐ- Theo số liệu thống kê của Viện nghiên cứu Kinh tế ifo Instiut Dresden, ¾ người dân Đông Đức về hưu sớm. Trong khi đó, tại Tây Đức, 1/2 người dân làm việc đến tuổi về hưu luật định 65 tuổi 7 tháng.

Trong thời đại thiếu nhân lực chuyên môn và quỹ hưu trí ngày càng cạn kiệt, nước Đức đang lo lắng. Do đối với đại đa số người về hưu sớm, thành phố phải hỗ trợ thêm.

Năm 2017 có 42% người dân đông đức về hưu ở tuổi 63 và không bị trừ % lương hưu, trong khi đó tại Tây Đức chỉ có 30%.

Đó là số liệu thống kế của viện ifo Institut Dresden dựa trên số liệu thống kê của quỹ bảo hiểm hưu trí. Số người về hưu non và bị trừ % lương hưu tại Đông Đức cũng cao hơn.

Theo luật, tất cả những người có ít nhất 35 năm đóng bảo hiểm có thể được về hưu non và bị trừ % lương hưu.

27% người về hưu ở Đức chọn con đường này, trong khi ở Tây đức chỉ có 17%.

Năm 2017, ưu đãi về hưu non ở tuổi 63 không trừ % lương hưu khiến quỹ bảo hiểm hưu trí tổn thất 1,2 tỷ Euro.

Theo tính toán của các chuyên gia, đến năm 2025 bảo hiểm hưu trí Đức sẽ bị lỗ thêm 32 tỷ Euro.

Hồng Nhung