Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người nhận Hartz IV không được xin đổi nhân viên phụ trách

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Người nhận trợ cấp Hartz 4 không có quyền đòi hỏi được thay đổi nhân viên phụ trách tại Sở Lao động.

Theo một án quyết gần đây nhất của Tòa án xã hội thành phố Mainz thì người nhận trợ cấp Hartz 4 không có quyền đòi hỏi được thay đổi nhân viên phụ trách tại Sở Lao động.

Một người đã đâm đơn kiện Sở Lao động vùng này với lý do muốn đổi người phụ trách giấy tờ của anh ta, vì không bằng lòng với thái độ của người đó.

Tuy nhiên, Tòa đã bác đơn và giải thích rằng: Chỉ có chính Sở Lao động mới có quyền quyết định phân bổ nhân viên, ngay cả

Tòa cũng không được can thiệp, huống chi một cá nhân không liên quan, kể cả khi anh ta cảm thấy không thoải mái vì bị nhân viên phụ trách phân biệt đối xử, anh ta chỉ có thể góp ý trực tiếp chứ không khiếu nại lên Tòa được.

C.Chi