Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Số lượng khởi nghiệp tại Đức tăng nhẹ trong năm 2023, dự báo giảm trong năm 2024

Tăng trưởng nhẹ trong năm 2023

Số lượng khởi nghiệp tại Đức đã tăng nhẹ 3% trong năm 2023, đạt con số 568.000, theo báo cáo của Ngân hàng KfW. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế tổng thể không có nhiều động lực thúc đẩy việc tự lập kinh doanh.

Dự báo giảm trong năm 2024

Tuy nhiên, bà Fritzi Köhler-Geib, Kinh tế trưởng của KfW, nhận định rằng môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại không mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Cùng với sự giảm sút trong số lượng các kế hoạch khởi nghiệp, điều này có thể dẫn đến một sự giảm sút về số lượng khởi nghiệp trong năm 2024.