Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được tiền hỗ trợ Kinderfreizeitbonus từ tháng 8

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Tiền hỗ trợ dành cho trẻ em, thanh thiếu niên là một phần trong chương trình chính phủ muốn giảm thiểu hậu quả lâu dài của các biện pháp hạn chế trong đại dịch.

Tiền hỗ trợ dành cho trẻ em, thanh thiếu niên (Kinderfreizeitbonus) sẽ được cấp 1 lần cho những gia đình có thu nhập thấp ở mức 100 Euro cho mỗi đứa trẻ.

Tiền này được cấp với mục đích hỗ trợ cho các trẻ em trong kỳ nghỉ, hoạt động thể thao, giải trí mà bố mẹ không đủ khả năng chi trả.

Những gia đình thu nhập thấp thuộc diện đang nhận trợ cấp xã hội Hartz-IV hay phụ cấp tiền nhà (Wohngeld), tiền con bổ sung…

Hải Phong