Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức sẽ thu gom rác nhựa trên biển

13/09/2016 0

Nhiều doanh nghiệp Đức đang cùng nhau xây dựng một hệ thống thu gom và tái chế rác thải nhựa trên biển nhằm cứu các đại dương đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. […]