Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ nhà nên biết: Khi người thuê nhà qua đời, liệu hợp đồng thuê có tự động chấm dứt?

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

Khi người thuê nhà qua đời, hợp đồng thuê nhà không tự động chấm dứt. Thông thường, quyền lợi và trách nhiệm của người đã mất sẽ được chuyển giao đến người sống chung với họ theo quy định của pháp luật.

Do đó, họ không cần phải thỏa thuận một hợp đồng mới với chủ nhà nếu muốn tiếp tục ở trong căn hộ. Nếu họ không muốn tiếp tục, họ có thể từ chối tham gia vào hợp đồng thuê. Điều này phải xảy ra trong vòng một tháng kể từ khi người sống chung biết tin về cái chết.

Nếu người sống chung quyết định không tiếp tục hợp đồng thuê, người thừa kế sẽ thay thế vào hợp đồng. Người thừa kế phải hủy hợp đồng nếu không quan tâm đến căn hộ. Họ phải làm điều này trong vòng một tháng kể từ khi biết tin về cái chết. Hợp đồng thuê sẽ kết thúc sau đó với kỳ hạn ba tháng theo quy định của pháp luật.

Nếu ngoài người đã mất còn có thêm người khác ký hợp đồng thuê và điều đó cũng được nêu rõ trong hợp đồng – ví dụ như vợ chồng của người đã mất – thì hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.

HN