Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tại sao Hiệp ước thống nhất nước Đức có hiệu lực từ 29.9 nhưng ngày Thống nhất Đức lại vào ngày 3 tháng 10?

Ảnh minh họa

Ngày Thống nhất Đức nhắc nhở về sự tái thống nhất của Đức vào năm 1990. Bởi vì sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức đã bị chia cắt thành Đông và Tây từ năm 1949 do căng thẳng giữa các cường quốc chiến thắng phương Tây (Hoa Kỳ, Pháp và Anh) và Liên Xô: Cộng hòa Liên bang Đức ở phía Tây, Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR) ở phía Đông.

Việc xây dựng Bức tường Berlin vào năm 1961 đã khẳng định sự chia cắt giữa Đức Đông và Đức Tây. Sau các nỗ lực quốc tế và cuộc cách mạng hòa bình tại DDR, Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989.

Hiệp ước thống nhất giữa Đức Đông và Đức Tây bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 1990, tuy nhiên, sự tái thống nhất Đức chỉ được thực hiện vào đêm từ ngày 2 sang ngày 3 tháng 10 năm 1990.

Vào nửa đêm, các bang mới thành lập đã gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen và Thüringen. Vì vậy, ngày 3 tháng 10 đã được chọn làm ngày lễ trên toàn quốc.

Cả Đông Đức và Tây Đức trước khi thống nhất đều có các ngày lễ quốc gia trước khi tái thống nhất. DDR kỷ niệm ‘Ngày Cộng hòa’ vào ngày 7 tháng 10, dịp kỷ niệm ngày thành lập năm 1949. Trước năm 1990, BRD kỷ niệm ngày 17 tháng 6, hoặc dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Đức Đông vào năm 1953.

HN