Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tăng Bafög dành cho học sinh, sinh viên

Đồ họa: Trung Hiếu

TBVDD- Tiền hỗ trợ đào tạo (Bafög) dành cho học sinh, sinh viên tăng 2%.

Mức hỗ trợ tối đa dành cho sinh viên không sống cùng bố mẹ là 861 Euro thay vì 853 Euro hàng tháng.

Nếu sống cùng bố mẹ được 592 Euro thay vì 583 Euro. Học sinh không sống cùng bố mẹ được nhận tối đa 794 Euro, tùy loại trường đang theo học.

Học sinh sống cùng bố mẹ được nhận tối đa 557 Euro thay vì 548 Euro.

Hồng Nhung