Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuế 19 % của bảo hiểm có được lấy lại không?

TBVĐ- Thuế bảo hiểm không phải thuế doanh thu (thuế GTGT) nên khoản thuế này sẽ không lấy lại được khi khai thuế.

Trên hóa đơn mua bán bao giờ cũng có thuế GTGT 7% hay 19%. Ngoài mua bán có 7 %, ngay cả trên một số hóa đơn của các hãng bảo hiểm cũng có thuế 19%, nhất là bảo hiểm xe ô tô đầu năm phải trả cho cả năm.

Theo Tòa án Tài chính Liên bang, thuế bảo hiểm không phải thuế doanh thu (thuế GTGT) theo Bộ luật mua bán, điều 15, khoản 1, nên khoản thuế này sẽ không lấy lại được khi khai thuế.

Ví dụ: Tiền mua đồ cho cửa tiệm: 500 Euro netto + 95 Euro = 595 Euro. Khi đó sẽ được giảm 500 Euro thu nhập và 95 Euro sẽ lấy lại luôn cho tháng đấy; Bảo hiểm: 500 Euro netto + 95 Euro = 595 Euro. Khi đó được giảm thu nhập 595 Euro và không được lấy lại xu nào tiền thuế.

Đào Xuân Ngọc

Mọi câu hỏi thắc mắc xin liên hệ: info@thoibaovietduc.com; hoặc xin liên hệ qua: Dao – Buchhaltungsservice, Dao Xuan Ngoc, Steilshooper Straße 44, 22305 Hamburg, [email protected], 01573 / 66 55 999.