Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuê nhà ở Đức: Những điểm bạn cần chú ý khi nhận hóa đơn Abrechnung ở Đức

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Nếu bạn là một người thuê nhà ở Đức, hóa đơn Abrechnung chắc chắn không còn xa lạ. Tuy nhiên, việc hiểu rõ và kiểm tra kỹ hóa đơn này có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể. Dưới đây là những điểm bạn cần chú ý khi nhận và kiểm tra hóa đơn Abrechnung:

Kiểm tra thời gian thanh toán: Thời gian thanh toán chỉ được phép kéo dài 12 tháng. Nếu chủ nhà tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 2 năm 2022, hóa đơn là sai và bạn có quyền yêu cầu điều chỉnh.

Đảm bảo tính chính xác của diện tích: Đo lại diện tích nhà của bạn. Nếu số liệu không chính xác, bạn có thể đang trả quá nhiều chi phí phụ.

Kiểm tra chi tiết hóa đơn: Mọi hóa đơn cần phải nằm trong thời gian thanh toán. Nếu chủ nhà tính phí từ một hóa đơn cũ hơn, điều này không được phép.

Chú ý đến các khoản phí không hợp lệ: Phí ngân hàng, điện thoại hoặc cước phí gửi thư không phải là chi phí hoạt động và không được chuyển cho người thuê trong hóa đơn Abrechnung.

Kiểm tra các khoản bảo hiểm: Chỉ có bảo hiểm tòa nhà và bảo hiểm trách nhiệm công cộng (Gebäude- und Haftpflichtversicherungen) mới được chuyển cho người thuê. Bất kỳ loại bảo hiểm khác, như bảo hiểm pháp lý, bảo hiểm hộ gia đình, bảo hiểm mất tiền thuê nhà (Rechtsschutz-, Hausrat- oder Mietverlustversicherung) không được ghi trong hóa đơn.

Chú ý thời hạn gửi Abrechnung: Nếu chủ nhà gửi Abrechnung muộn hơn 12 tháng theo quy định, bạn không cần phải thanh toán các khoản yêu cầu bổ sung. Trường hợp ngoại lệ: Chủ nhà của bạn không thể chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, vì ví dụ, họ không có hóa đơn của nhà cung cấp năng lượng.

Phân biệt giữa việc bảo dưỡng và sửa chữa: Các công việc bảo dưỡng có thể xuất hiện trên hóa đơn, nhưng việc sửa chữa thì không.

Bằng cách kiểm tra kỹ hóa đơn Abrechnung, nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, hãy liên hệ với chủ nhà hoặc quản lý nhà ở của bạn để giải quyết vấn đề.