Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiền tiêu vặt cho trẻ em ở Đức – Tại sao nên cho và mức tiền thích hợp là bao nhiêu?

Ảnh minh họa: pixabay.com

Cung cấp tiền tiêu vặt cho trẻ em là một cách để giúp các em học cách quản lý tiền bạc một cách chủ động và trách nhiệm. Bằng cách cho trẻ em tự quyết định chi tiêu hoặc tiết kiệm số tiền đó, các em có thể học được cách đưa ra quyết định tài chính độc lập và đúng mực.

Tuy nhiên, mức tiền tiêu vặt cho trẻ em nên được cân nhắc phù hợp với độ tuổi và tình hình tài chính của gia đình. Sau đây là bảng tham khảo tiền tiêu vặt thích hợp cho từng độ tuổi, được điều chỉnh dựa trên thu nhập của bậc cha mẹ và các khoản chi tiêu trung bình của trẻ ở độ tuổi này. 

Độ tuổi của trẻ Số tiền tiêu vặt
Dưới 6 tuổi Từ 0,50 đến 1,00 euro mỗi tuần
6 tuổi Từ 1,00 đến 1,50 euro mỗi tuần
7 tuổi Từ 1,50 đến 2,00 euro mỗi tuần
8 tuổi Từ 2,00 đến 2,50 euro mỗi tuần
9 tuổi Từ 2,50 đến 3,00 euro mỗi tuần
10 tuổi Từ 16,00 đến 18,50 euro mỗi tháng
11 tuổi Từ 18,50 đến 21,00 euro mỗi tháng
12 tuổi Từ 21,00 đến 23,50 euro mỗi tháng
13 tuổi Từ 23,50 đến 26,00 euro mỗi tháng
14 tuổi Từ 26,00 đến 31,00 euro mỗi tháng
15 tuổi Từ 31,00 đến 39,00 euro mỗi tháng
16 tuổi Từ 39,00 đến 47,00 euro mỗi tháng
17 tuổi Từ 47,00 đến 63,00 euro mỗi tháng
Trên 18 tuổi Từ 63,00 đến 79,00 euro mỗi tháng

Các bậc phụ huynh cần lưu ý rằng tiền tiêu vặt không được sử dụng như một công cụ thúc đẩy. Nó không nên được sử dụng như một phần thưởng hoặc hình phạt và mức tiền nên được cung cấp một cách ổn định và phù hợp với nhu cầu chi tiêu của trẻ.

Tuy nhiên, việc cung cấp tiền tiêu vặt chỉ là một phần trong việc giúp trẻ em học cách quản lý tiền bạc. Các bậc phụ huynh cần cung cấp các kỹ năng quản lý tài chính khác như sử dụng thẻ tín dụng, lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm tiền. Với những kỹ năng này, các em có thể trở nên tự tin hơn trong việc quản lý tài chính của mình và đạt được sự độc lập và trách nhiệm về tài chính.

Hải Nam