Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tin vui cho người nhận Hartz-IV

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Sắp tới, người nhận trợ cấp Hartz IV sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi việc cắt giảm trợ cấp nhà ở.

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang được công bố cuối tháng trước tại Karlsruhe, các tòa án Xã hội phải kiểm tra xem việc cắt giảm trợ cấp tiền nhà hay tiền lò sưởi có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người nhận trợ cấp không.

Jobcenter phải cấp tiền nhà ở hào phóng hơn, chứ không phải đợi đến khi có lệnh cưỡng chế dọn nhà do không trả tiền mới chịu trợ cấp chi phí nhà ở (án quyết: 1 BvR 1910/12).

Trong trường hợp cụ thể, một người đàn ông đã bị giảm trợ cấp do Jobcenter cho rằng ông sống cùng một người khác. Tòa án Xã hội Tiểu bang Nordrhein-Westfalen từ chối tăng trợ cấp, và phán, chỉ đến khi có lệnh cưỡng chế dọn nhà và rơi vào hoàn cảnh vô gia cư mới được tăng trợ cấp.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Liên bang bác bỏ lập luận trên, cho rằng trong những trường hợp này, tòa phải xem xét hoàn cảnh chung của người nhận trợ cấp, không phải đợi đến khi bị đuổi ra khỏi nhà mới quan tâm.

Căn hộ là một phần quan trọng của mức sống tối thiểu. Tòa phải xem xét đến hậu quả tài chính, xã hội và cả sức khỏe, trong trường hợp người nhận trợ cấp bị đuổi ra khỏi nhà.

L.Phong