Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tòa án liên bang quá tải với 13.500 đơn khiếu kiện tị nạn

TBVĐ- Hiện tại có gần 13.500 hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, chiếm 65% công việc của tòa án.

Sau làn sóng người tị nạn vào năm 2015, đơn xin tị nạn gia tăng nhanh chóng trong cả nước. Tại tòa án lớn nhất nước Đức ở Berlin, các chồng hồ sơ khiếu kiện về vấn đề tị nạn xếp đầy khắp nơi. Theo chủ tịch tòa án Erna Viktoria Xalter cho hay, không thể giải quyết hết công việc tồn đọng do nhận được rất nhiều hồ sơ khiếu kiện mỗi ngày.

Hiện tại có gần 13.500 hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, chiếm 65% công việc của tòa án. Vào cuối năm 2015 chỉ có khoảng 750 hồ sơ khiếu kiện. Đến tháng 6-2016, các văn phòng trong tòa án được mở rộng để tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng. Phổ biến nhất trong các hồ sơ là người đến từ Syria, Afghanistan và Iraq.

Khiếu kiện và giải quyết các vụ kiện luôn được đặt ra để đem lại sự công bằng cho người tị nạn. Chỉ một phần nhỏ trong các vụ kiện là thành công. Một phần khác sẽ bị thu hồi do có kết quả từ Văn phòng liên bang sau khi thẩm định hay từ chối đơn kiện.

Tòa án hiện tại có 113 thẩm phán, trong đó 22 người làm việc bán thời gian. Một năm trước đây chỉ có 94 thẩm phán. Trong nửa đầu năm việc tiếp nhận hồ sơ cao hơn nhiều so với công việc của cả năm. Do cục liên bang về di cư và người tị nạn đã giải quyết được nhiều vấn đề trong việc cấp phép , tòa án hi vọng mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

N. Vân