Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Trợ cấp đi làm (Einstiegsgeld – ESG)

Đó là khoản tiền nhà nước hỗ trợ cho những người hưởng tiền thất nghiệp bậc II tìm được việc làm toàn phần (Vollbeschäftigung) có mức lương dưới 1.200 Euro/tháng, nhưng theo điều §29 SGB II cũng được vận dụng cho cả người hưởng Hartz IV chuyển sang tự kinh doanh, hành nghề (khởi nghiệp).

money-1508434_960_720
Ảnh chỉ mang tính minh họa

ESG không do văn bản lập pháp quy định mà phụ thuộc vào Sở Lao động xem xét, nên tùy từng điạ phương, từng đối tượng cụ thể, người đệ đơn có thể được giải quyết cũng có thể không. Mức và thời gian hưởng:

– Đối với người tìm được việc làm toàn phần, tiền ESG được cấp lần đầu 12 tháng và có thể cấp lần tiếp theo 12 tháng, thông thường bằng 50% tiêu chuẩn cơ bản (175 Euro) cộng thêm 10% (35 Euro) cho mỗi thành viên trong gia đình.

– Đối với người khởi nghiệp, mức tối đa cũng 24 tháng, nhưng Sở Lao động thông thường chỉ xét cấp cho từng khoảng thời gian một, 6 tháng hoặc 12 tháng. Thời gian tiếp theo phải đệ đơn lại. Tiền ESG sẽ bị cắt khi người thụ hưởng không còn tiêu chuẩn Hartz IV; nói cách khác, chỉ người đang hưởng Hartz IV chuyển sang tự kinh doanh, hành nghề không bảo đảm được cuộc sống (tiếp tục hưởng Hartz IV) mới được cấp tiền ESG. Tiền ESG cấp cho người khởi nghiệp thông thường bằng 50% tiêu chuẩn Hartz IV. Bên cạnh đó, người khởi nghiệp vẫn được hưởng tiếp tiêu chuẩn cơ bản Hart IV. Tính ra người hưởng Hartz IV chuyển sang tự kinh doanh hành nghề được hưởng tối đa 526 Euro (= 351+175)/tháng + tiền nhà và lò sưởi. Hàng tháng người hưởng ESG phải nộp báo cáo doanh số và chi phí kinh doanh cho Sở Lao động. Tiền lãi kinh doanh bị khấu trừ theo mô thức sau: lãi dưới 100 Euro được hưởng toàn bộ; lãi từ 101 đến 800 Euro được hưởng 20%; lãi từ 801 Euro đến 1200 Euro (đối với hộ không con), 1500 (đối với hộ có con) được hưởng 10%. Phần còn lại bị khấu trừ vào tiêu chuẩn Hartz IV. Nếu kết quả khấu trừ bằng không hoặc âm, nghĩa là tiền lãi cao hơn tiêu chuẩn Hartz IV, thì tiêu chuẩn Hartz IV sẽ bị cắt cùng với cả tiền ESG.

-Tương tự như tiền Hỗ trợ khởi nghiệp, tiền ESG không thuộc thu nhập tính thuế. Nhưng tiền lãi kinh doanh vẫn thuộc thu nhập chịu thuế và đưa vào khai báo cuối năm.

Thủ tục:

Đệ đơn theo mẫu trực tiếp tại Sở Lao động, nơi người thụ lý hồ sơ xin cấp Hartz IV của mình. Đối với trường hợp khởi nghiệp, thủ tục tương tự như người hưởng tiền thất nghiệp bậc I đệ đơn xin tiền khởi nghiệp (Gründungszuschuss).

Trần Nguyễn (tổng hợp)

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!